มดลูกต่ำ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขณะมีเซ็กส์จริงหรือ

มดลูกต่ำ  ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขณะมีเซ็กส์จริงหรือ
มดลูกต่ำ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดขณะมีเซ็กส์จริงหรือ

การที่มดลูกเคลื่อนต่ำลงหรือมดลูกหย่อน ไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ แต่ภาวะนี้มีสัมพันธ์กับความกว้างหรือหลวมของช่องคลอดด้วย ในประสบการณ์มีคนที่มีมดลูกเคลื่อนต่ำที่มีสาเหตุมาจากพันธุกรรม หากปากมดลูกอยู่ที่ปากช่องคลอดก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ ไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด สำหรับช่องคลอดก็เช่นกัน ความสั้นไม่ได้หรือส่งผลทำให้อาการเจ็บปวดจากการมีเซ็กส์แต่อย่างไร  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากด้วยมันสามารถยืดตัวให้ยาวขึ้นได้มากกว่าสองเท่า ดังนั้นการที่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะแต่งงานและอยู่กินกับผู้ชายที่มีไซส์ใหญ่ยาวได้ง่ายๆและไม่มีปัญหาเกิดขึ้น

ทั้งนี้การที่ช่องคลอดที่มีขนาดที่สั้นมากจนเป็นคล้ายถุงก้นตันที่ผิดปกตินั้นและส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีเพียง2 โรค  ได้แก่ 1.กลุ่มอาการของโรค RMKH (Rokitansky-Mayer-Kuster-Hauser Syndrome) เป็นโรคที่เกิดมาจากความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ส่งผลทำให้มดลูกปีกมดลูกและช่องคลอดฝ่อตัวลง แต่ก็มีรังไข่ปกติ จึงส่งผลทำให้มีลักษณะเพศหญิงตามปกติ เพียงแต่ว่าช่องคลอดสั้น หรือในบางคนก็ไม่มีช่องคลอดเลย  2. โรคนี้เป็นโรคที่หน่วยพันธุกรรมเป็นเพศชายแต่ร่างกายนั้นแสดงออกเป็นเพศหญิง มีเต้านม มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเหมือนกับผู้หญิงทุกอย่าง เรามักจะเรียกกลุ่มอาการของโรค AIS(Androgen insensitive syndrome) เป็นโรคที่เกิดมาจากการที่ร่างกายของผู้หญิงนั้นไม่ยอมรับฮอร์โมนเพศชาย ส่งผลทำให้ร่างกายเป็นหญิงแต่ไม่มีรังไข่ ไม่มีมดลูก ไม่มีช่องคลอดหรือบางรายช่องคลอดเป็นถุงตัน ทั้งสองกลุ่มโรคที่เรากล่าวมานี้  ผู้ป่วยจะเป็นผู้หญิงที่จะไม่มีประจำเดือน

การที่ผู้หญิงย่างเรามีประจำเดือนนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติ  แต่รู้สึกว่าช่องคลอดสั้น ทำให้เวลาที่มีเซ็กส์นั้นรู้สึกเจ็บปวด  หากมีอาการแบบนี้แสดงว่า  อาจมีสาเหตุมาจากเทคนิคของการมีเพศสัมพันธ์ อย่างเช่น  เรื่องของการเล้าโลมที่ไม่เพียงพอ การที่ช่องคลอดมีน้ำหล่อลื่นน้อย ท่วงทีลีลาที่ใช้ในการร่วมรักไม่เหมาะสม หรือบางครั้งก็อาจจะเกิดจากโรคภายใน  อย่างเช่น  เกิดการอักเสบ หรือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือการเกิดความผิดปกติภายในอื่นๆ ที่ส่งผลทำให้เกิดความเจ็บปวดขณะที่มีเซ็กส์เพราะฉะนั้นหากเมื่อไรที่ฝ่ายชายมีการเล้าโลมที่เพียงพอน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดเพียงพอ เลือกท่วงท่าในการร่วมรักที่ลดความยาวของอวัยวะเพศชาย  ฯลฯ  แต่เมื่อไรก็ตามที่อำตามคำแนะนำที่เรากล่าวมาข้างต้นแต่ยังไม่หายจากอาการเจ็บปวด  แนะนำว่าควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดการเจ็บปวดขณะมีเซ็กส์ เพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง